همخوانی | گروه آوای رضوان | 21 بهمن 98

همخوانی به مناسب ایام الله دهه فجر توسط گروه آوای رضوان بعد از نماز مغرب و عشاء مورخ 21 بهمن 98