مناجات شبانه | محمد جواد مشکی باف | 10 شهریور 99

مناجات شبانه ( قرائت زیارت عاشورا ) به همراه مرثیه خوانی توسط محمد جواد مشکی باف به مدت 35 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی