نماهنگ | به غم تو گرفتارم یارم

مگه جز تو کی رو دارم یارم یارم من به نگاهت دل سپردم دست خالی آوردم در خونه ات دوباره چی میتونه جز غم تو سرخی پرچم تو اشکمو در بیاره نوحه خوانی با نوای سید رضا نریمانی