نماهنگ | دل تنگم دنبال اباالفضل | محمود کریمی

مداحی| محمود کریمی یه قلب مبتلا تو این سینه است مریض و دوام اباالفضل