مرثیه خوانی و عزاداری | محمد گلابگیر | 24شهریور99

مراسم عزاداری روز شهادت چهارمین پیشوای شیعیان جهان ، زین العابدین ، سید الساجدین حضرت امام علی بن الحسین علیه السلام : مرثیه خوانی و عزاداری توسط آقای محمد گلابگیر به مدت 25 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی