شعر خوانی | حجة الاسلام سید روح الله مؤید | 24 شهریور 99

شعرخوانی توسط حجة الاسلام سید روح الله مؤید در شام شهادت حضرت امام سجاد علیه السلام به مدت 8 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی