سخنرانی | حجة الاسلام ناصر رفیعی | 24 شهریور 99

سخنرانی با موضوع ظلم ستیزی در گفتار و سیره حضرت امام سجاد علیه السلام توسط حجة الاسلام دکتر ناصر رفیعی در شام شهادت حضرت امام سجاد علیه السلام به مدت 35 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی