سخنرانی | حجة الاسلام شریعتی تبار | 25 شهریور 99

مراسم عزاداری ویژه دهه سوم محرم الحرام سخنرانی با موضوع آرامش زندگی در گرو خداشناسی و عبادت توسط حجة الاسلام مهدی شریعتی تبار به مدت 25 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی