شعر خوانی | یاسر رحمانی | 25 شهریور 99

مراسم عزاداری ویژه دهه سوم محرم الحرام : شعرخوانی توسط آقای یاسر رحمانی به مدت 10 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی