شعرخوانی | حسینی | 26شهریور99

مراسم عزاداری دهه سوم محرم الحرام ، شعرخوانی توسط آقای حسینی به مدت 11 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی