مرثیه خوانی و عزاداری | سید محمود صفاتی | 26شهریور99

مراسم عزاداری دهه سوم محرم الحرام ، مرثیه خوانی و عزاداری توسط آقای سید محمود صفاتی به مدت 22 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی