نماهنگ | بی قرارم بیا

دارم ادعا میکنم با توام شاید این فقط حرفه و ادعا نمیدونم این چندمین جمعه بود خدا شاهده درد دارم بیا