نماهنگ | حال دلم بده حرم میخوام

مرهم واسه چشم ترم میخوام حال دلم بده حرم میخوام حال دلم خیلی بده جا موندم از قافله بازم کرب و بلای تو شده تو این روزها همه نیازم نماهنگ "حال دلم بده حرم میخوام" با نوای نریمان پناهی