نماهنگ | من رو که یادته | محمود کریمی

نماهنگ | محمود کریمی من همون رقیه ای هستم که من و همیشه با لبخند رو زانهات مینشوندی تو همون بابایِ من هستی که شبی که خوابم نمیبرد برام قرآن میخوندی شهادت #حضرت_رقیه (س) تسلیت باد.