قرائت قرآن | محمد متّقین | 3 مهر 99

قرائت قرآن توسط آقای محمد متّقین در ایوان ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) صحن جامع رضوی به مدت 8 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی