مرثیه خوانی | امیر عارف | 4 مهر 99

مراسم ویژه روز شهادت پیشوای دوم شیعیان جهان ، کریم اهل البیت ، غریب مدینه حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام : مرثیه سرائی و عزاداری توسط آقای امیر عارف در ایوان مقصوره صحن گوهرشاد به مدت 18 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی