سخنرانی | آیت الله سید احمد علم الهدی | 4 مهر 99

مراسم ویژه روز شهادت پیشوای دوم شیعیان جهان ، کریم اهل البیت ، غریب مدینه حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام : سخنرانی با موضوع سیره سیاسی اجتماعی حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام توسط آیت الله سید احمد علم الهدی در ایوان مقصوره صحن گوهرشاد به مدت 25 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی