نماهنگ | صلح تو قیام کربلا | محمود کریمی

ای سلام حسین، حسن ای تمام حسین، حسن ای امام حسین، حسن صلح تو قیام کربلا پیروت امام کربلا آخرین لحظه زندگی بر لبت کلام کربلا ◾️ شهادت امام حسن(ع) تسلیت‌باد.