راه شهید | قسمت اول | از شهادت باکی نیست ...

راه شهید (قسمت اول): از شهادت باکی نیست ... گفتار حضرت امام‌خمینی (ره) درباره شهادت و شهدا. "بدخواهان ما گمان نکنند که جوانهای ما از مُردن، از شهادت، باکی دارند. شهادت ارثی است که از اولیای ما به ما می‌رسد"‌

نماهنگ ها پیشنهادی