نماهنگ | تا برسم به کربلا

تو شهر غم ها موندم دوباره تنها موندم همه رفیقام رفتن منم که باز جا موندم