نماهنگ | نکنه ما رو انتخاب نکنی | صابر خراسانی

شعرخوانی فوق‌العاده زیبای صابر خراسانی با لهجه مشهدی نَکُنِه مارِ انتِخاب نَکُنی یا بِخِی نُوکرِت حِساب نَکُنی به هَمه پُز دادُم که هَمسایه‌تُم خُودِمانِم مارِ خِراب نَکُنی