سخنرانی | آیت الله خاتمی | 24 مهر 99

مراسم عزاداری هیئت نماینده از زنجان : سخنرانی توسط آیت الله عزیز علی خاتمی در رواق امام خمینی (ره) ساعت 23:00 به مدت 27 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی