سخنرانی | حجة الاسلام هادی | 25 مهر99

ویژه برنامه پناهم بده : سخنرانی حجه الاسلام مهدی هادی در صحن امام حسن مجتبی (ع) ساعت 18:17 به مدت 22 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی