مراسم عزاداری توسط هیئت نماینده تبریز (2) | 25مهر99

مراسم عزاداری توسط هیئت نماینده تبریز : عزاداری و سینه زنی توسط آقایان آذریان ، صمد قلی زاده ، یحیی صادقپور و مهدی قربانی در رواق امام خمینی (ره) ساعت 23:25 به مدت 62 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی