قرائت قرآن | هادی اسفیدانی | 26مهر99

ویژه برنامه روز شهادت حضرت امام رضا(ع) : قرائت قرآن کریم توسط آقای هادی اسفیدانی در رواق امام خمینی (ره) ساعت 09:07 به مدت 6 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی