معارف قرآنی | حجة الاسلام حسین زاده | 26مهر99

بیان معارف قرآنی توسط حجة الاسلام محمد تقی حسین زاده در ایوان ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) صحن جامع رضوی ساعت 16:55 به مدت 3 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی