زیارت امین الله | مهدی سروری | 26مهر99

قرائت زیارت امین الله همرا ه با ذکر توسل توسط آقای مهدی سروری در ایوان ولی عصر(عجل الله تعالی فرجه الشریف) ساعت 17:45 به مدت 50 دقیقه از تلویزیونن اینترنتی رضوی