مرثیه خوانی | ابراهیم احمدی | 25 مهر 99

لیبک یا رسول الله - اجتماع عزاداران نبوی (صلی الله علیه و آله و سلم) : عزاداری و سینه زنی توسط آقای ابراهیم احمدی در ایوان ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) ساعت 11:50 به مدت 17 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی