عزاداری | علیرضا اسفندیاری | 25 مهر 99

لیبک یا رسول الله... - اجتماع عزاداران نبوی (صلی الله علیه و آله و سلم) : عزاداری توسط آقای علیرضا اسفندیاری در ایوان ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) ساعت 12:10 به مدت 33 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی