زیارت حضرت رسول اکرم (ص) | مهدی سروری | 25 مهر 99

لیبک یا رسول الله... - اجتماع عزاداران نبوی (صلی الله علیه و آله و سلم) : قرائت زیارت حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) از بعید توسط آقای مهدی سروری در ایوان ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) ساعت 12:45 به مدت 22 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی