زیارت امین الله | آقای ابوطالب خالق پور | 27 بهمن 98

قرائت زیارت امین الله همراه با مداحی توسط آقای ابوطالب خالق پور بعد از اقامه نماز جماعت ظهر و عصر از رواق امام خمینی (ره)