نکات قرآنی و قرائت قرآن | 30 بهمن 98

بیان نکات قرآنی توسط حجه الاسلام حسین زاده و قرائت قرآن قبل از نماز جماعت مغرب وعشاء از تلویزیون اینترنتی رضوی تی وی