زیارت امین الله | آقای نیک بخت | 1 اسفند 98

قرائت زیارت امین الله همراه با مداحی توسط اقای نیک بخت بعد از اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء از رواق امام خمینی (ره)