زیارت امین الله | مهدی نیک بخت | 2 اسفند 98

قرائت زیارت امین الله همراه با مداحی توسط آقای مهدی نیکبخت بعد از اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء در رواق امام خمینی (ره)