تلاوت سوره مبارکه یاسین | لسان طوسی | 2 اسفند 98

تلاوت سوره مبارکه یاسین بعد از نماز جماعت صبح در رواق امام خمینی (ره)