مناجات شبانه | امیر عارف | 2 اسفند 98

مناجات خوانی توسط آقای امیر عارف قبل از نماز جماعت صبح در رواق امام خمینی (ره)