سخنرانی | حجة الاسلام حسین زاده | 7 اسفند 98

سخنرانی با موضوع جایگاه شفاعت در قیامت توسط حجة الاسلام محسن حسین زاده ساعت 11:05 در رواق امام خمینی (ره)