مرثیه سرائی | مهدی نیکبخت | 8 اسفند 98

مرثیه سرائی ویژه روز شهادت مظلومانه دهمین پیشوای شیعیان جهان حضرت امام علی النقی الهادی علیه السلام توسط آقای مهدی نیکبخت در رواق امام خمینی (ره)