دعای کمیل | سعید حدادیان | 8 اسفند 98

قرائت دعای کمیل همراه با مرثیه سرائی و عزاداری توسط آقای سعید حدادیان ساعت 19:00 در رواق امام خمینی (ره)