سخنرانی | حجة الاسلام امین نیا | 22 اسفند 98

پخش زنده سخنرانی با موضوع جایگاه دعا توسط حجة الاسلام امین نیا ساعت 17:00 از تلویزیون اینترنتی رضوی