سخنرانی | حجة الاسلام آقامیری | 22 اسفند 98

سخنرانی با موضوع نقش دعا در رفع بلا توسط حجة الاسلام سید حسین آقامیری ساعت 19:50 در رواق امام خمینی (ره)