زیارت رجبیه | حسین دارابی | 24 اسفند 98

قرائت زیارت رجبیه توسط آقای حسین دارابی ساعت 10:40 در رواق امام خمینی (ره)