تواشیح خوانی | گروه مرسلات | 25 اسفند 98

تواشیح خوانی توسط گروه مرسلات ساعت 17:25 در رواق امام خمینی (ره)