سخنرانی | حجة الاسلام جعفر اسلامی فر | 25 اسفند 98

سخنرانی توسط حجة الاسلام جعفر اسلامی فر ساعت 19:40 در رواق امام خمینی (ره)