سخنرانی | حجة الاسلام دهشت | 25 اسفند 98

سخنرانی با موضوع دعا در ماه رجب توسط حجة الاسلام مرتضی دهشت ساعت 11:15 در تلویزیون اینترنتی رضوی