زیارت رجبیه | حسین دارابی | 25 اسفند 98

قرائت زیارت امین الله بهمراه ذکر توسل توسط آقای حسین دارابی ساعت 11:50 در رواق امام خمینی (ره)