سخنرانی | حجة الاسلام جعفر اسلامی فر | 25 اسفند 98

سخنرانی با موضوع زیارت از راه دور و جایگاه دعا توسط حجة الاسلام جعفر اسلامی فر ساعت 12:05 از تلویزیون اینترنتی رضوی