قرائت دعا | حجة الاسلام حمیدی | 26 اسفند 98

قرائت دعای هفتم صحیفه سجادیه توسط حجة الاسلام مرتضی حمیدی ساعت 20:07 از رواق امام خمینی (ره)