قرائت دعای نور | سید محمد هادی صفدری | 26 اسفند 98

قرائت دعای نور به همراه ذکر توسل توسط آقای سید محمد هادی صفدری ساعت 17:15 از رواق امام خمینی (ره)