تواشیح | گروه فدک الزهراء | 26 اسفند 98

اجرای تواشیح توسط گروه فدک الزهراء ساعت 17:25 از رواق امام خمینی (ره)